УНИВЕРЗИТЕТ “УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА“, БЕОГРАД
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВО И ЕКОНОМИЈУ, БЕОГРАД
(У ОСНИВАЊУ)

О ФАКУЛТЕТУ

Оснивач високошколске установе у оснивању: Универзитет „Унион – Никола Тесла“, Факултет за право и економију, Београд је поднео захтев за почетну акредитацију установе и студијских програма (у пољу друштвено-хуманистичких наука):

 1. ОАС Пословна економија, четири године (240 ЕСПБ), 90 студената,
 2. ОАС Право, четири године (240 ЕСПБ), 90 студената,
 3. МАС Пословна економија, једна година (60 ЕСПБ), 25 студената,
 4. МАС Право, једна година (60 ЕСПБ), 25 студената,
 5. МАС Криминалистика, једна година (60 ЕСПБ), 25 студената,
 6. МАС Безбедност, једна година (60 ЕСПБ), 25 студената.

Циљеви и задаци

СТУДИЈЕ

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

На Факултету за право и економију изводе се студијски програми основних академских студија из области економије и права:

 • ОАС Пословна економија  
 • ОАС Право

Студијски програми основних академских студија конципирани су у складу са Законом о високом образовању и Болоњском декларацијом, трају 4 године и носе 240 ЕСПБ.

Завршетком студијског програма ОАС Пословна економија студенти стичу звање дипломирани економиста.

Завршетком студијског програма ОАС Право студенти стичу звање дипломирани правник.

Више података о студијским програмима биће јавно доступно након добијања почетне акредитације Факултета.

МАСТЕР СТУДИЈЕ

На Факултету за право и економију изводе се студијски програми мастер академских студија из области економије и права:

 • МАС Пословна економија
 • МАС Право
 • МАС Безбедност
 • МАС Криминалистика

Студијски програми мастер академских  студија трају 1 годину и носе 60 ЕСПБ.

Завршетком студијског програма МАС Пословна економија студенти стичу звање мастер економиста.

Завршетком студијског програма МАС Право студенти стичу звање мастер правник.

Завршетком студијског програма МАС Безбедност студенти стичу звање мастер правник.

Завршетком студијског програма МАС Криминалистика студенти стичу звање мастер правник. Више података о студијским програмима биће јавно доступно након добијања почетне акредитације Факултета.

УПИС

На основне академске студије могу се уписати сви кандидати који су завршили средњу четворогодишњу школу. Кандидати полажу Тест за проверу општих способности и склоности ка праву или економији.

На мастер академске студије  може се уписати лице које има завршене основне академске студије првог степена одговарајућег или сродног програма, са остварених 240 ЕСПБ  и просечну оцену на претходним студијама 8.

КВАЛИТЕТ

Циљеви и основни задаци високошколске установе

Стратегија обезбеђења квалитета

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ

Факултет за право и економију ће објавити податке о наставницима након добијања почетне акредитације.

КОНТАКТ:

Адреса: Венизелосова 31, Београд

Web адреса:www.fpe.edu.rs